Keçidlər

Biznes aydınlığı sevir

Biznesdə effektivlik yaratmağın ən vacib təməl şərtlərindən biri aydınlıqdır. Nə deməkdir aydınlıq? – Aydınlıq qarmaqarışıqlıq, çaşqınlıq və qeyri-müəyyənliyin minimum həddə...
Read More

Proqressiv idarəetmə alətləri bizdə effektiv deyil?

Hansısa proqressiv idarəetmə alətindən danışanda tez-tez eşidirik ki, onlar burda keçməz, onlar qərb ölkələri üçündür və s. Hansı ki, əksinə...
Read More

Kişinin sözü bir olar?

Bu atalar sözünü xırdalamağa, biznesin idarə olunması kontekstində baxmağa ehtiyac var. Çünki biznes idarəetməsində bir çox situasiyalarda hər iki halın...
Read More

İşçini yükləmək məqsəd olmamalıdır

Çox rast gəldiyim hallardan biri odur ki, rəhbər işçini yükləmək üçün baş sındırır – düşünür ki, boş vaxtı qalır. Başa...
Read More

ITV-də İlkin Manafov ilə Strateji İdarəetmə haqqında danışdıq

https://www.youtube.com/watch?v=h0nBA5Q1EOI
Read More

“Müdir” roluna girməyə ehtiyac yoxdur

Rəhbərin funksiyaları və görməli olduğu işlər var. Bura planlama, ünsiyyət qurmaq, deleqasiya, koordinasiya, istiqamət vermək, problem həll etmək və s....
Read More

Daha çox satmaq bahalıdır

Satışın idarə olunmasında bilməli olduğumuz məsələlərdən biri budur. Hər bir şirkətin satışında komfort zonalar mövcuddur. 1-ci komfort zona odur ki,...
Read More

Unlearning bacarığı

Bilirik ki, bu günün ən önəmli bacarıqlarından biri öyrənmək (learning) bacarığıdır. Bunun içində araşdıra bilmək, doğru mənbələrə çıxmaq, müxtəlif məlumatların...
Read More

Səmimilik

Səmimilik çox vacibdir idarəetmədə. Qeyri-səmimiliyi uzun müddət ört-basdır etmək olmur. İşçilər hiss edirlər bunu. Səni qeyri-səmimi tanıyandan sonra sözünün çəkisi...
Read More

Optimizm

Əksər uğurlu idarəçiləri birləşdirən cəhətlərdən biri də onların optimist olmalarıdır. Optimizm idarəçiyə güc verir. Daxili optimizm sənə güc verir ki,...
Read More