Keçidlər

Z nəsli söhbəti niyə şişirdilir?

Arada elə bilirəm ki, biznes icması üçün süni mövzular istehsal olunur davamlı olaraq. Z nəsli söhbətinin çox şişirdilməsi də bu...
Read More

Strateji idarəetmə və idarəetmə sistemi

Təkmil və tam işlək idarəetmə sistemimizin olmasını istəyiriksə, mütləq şirkətdə strateji idarəetmə tətbiq edilməlidir. Yəni şirkətin strategiyası olmalı, şirkətdə hər...
Read More

Kadrların biliyi vs. şirkətin biliyi

Əvvəllər şirkətlərin performansında kadrların bilikləri önə çıxırdı. Bu gün isə şirkətin biliyi (data menecment sistemi, innovasiya mühiti və s.) önə...
Read More

Şirkətlərdə QƏLİZLİK problemi

Bizneslərdə müşahidə olunan, geri salan ən böyük problemlərdən biri qəlizlikdir. Şirkətin strategiyası, biznes modeli, proseslər, prosedurlar, qaydalar mümkün qadər sadə...
Read More

Missiya nə üçündür?

Şirkətin missiyasının nə demək olduğunu çox adam bilir. Amma nəyə xidmət etdiyi çox da müzakirə mövzusu deyil. Deyək ki, MİSSİYA...
Read More

Yaxşı oynayan “oyunçu”nu dəyişmək, və ya biznesin yaxşı işləyən tərəfinə toxunmaq

Biznes idarəçiləri çox hallarda şirkətin yaxşı işləyən, yaxşı nəticələr verən nöqtələrinə “toxunmaq” istəmirlər. Başqa sözlə, yaxşı oynayan oyunçunu dəyişməyə risk...
Read More

Hər şirkətin öz yolu, öz “resepti”

  Dünən bir sahibkarla söhbət edirik. Deyir “rəqib şirkətdən bir menecer gəlib bizə, bizi o şirkətə oxşatmağa çalışır – orda...
Read More

Biznes idarəçisi olmaq üçün əvvəlcə biznesi öyrənəcəksən

Müşahidələrim onu göstərir ki, bizim bazardakı bir çox idarəçilərin ən böyük problemləri biznesi yetərincə bilməmələri, başa düşməmələridir. Biznesin mahiyyətini bilmədən...
Read More

İdarəetmədə ən önəmli funksiya PLANLAMAdır

Biz planlamanı düzgün şəkildə tətbiq etsək, - Şirkət üçün ən çox dəyər yaradan işlərə fokuslanarıq - Ən çox dəyər yaradan məhsullara (çeşidlərə)...
Read More

Qəlibdən çıxa bilmək

Rəhbər üçün çox vacib xüsusiyyətlərdən biri standartlardan, qəliblərdən çıxa bilməkdir. Standartların və sistemin olması çox yaxşıdır, amma onlar biznesə maneə...
Read More