Keçidlər
İdarəetmədə ən önəmli funksiya PLANLAMAdır